CZEKAJ PROSZĘ

Kancelaria Adwokacka
Stępniewscy

TWÓJ ADWOKAT

Kompleksowa obsługa prawna dla Ciebie...

Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Od 2012 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Radomiu.

 Oprócz współpracy z przedsiębiorcami ceni sobie prowadzenie spraw rodzinnych. Wspiera Klientów w rozwiązywaniu sporów rozwodowych oraz związanych z opieką nad dziećmi i ich alimentacją.

Aleksandra Danisz-Stępniewska
adwokat

TWÓJ ADWOKAT

Prawnik na miarę Twoich potrzeb...

Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Chicago – Kent College of Law.

Ukończył aplikację adwokacką w Radomiu zwieńczoną zdanym egzaminem adwokackim, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu.

Paweł Stępniewski
adwokat

TWÓJ ADWOKAT

Prawnik na miarę Twoich potrzeb...

Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Chicago – Kent College of Law.

Ukończył aplikację adwokacką w Radomiu zwieńczoną zdanym egzaminem adwokackim, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu.

Paweł Stępniewski
adwokat

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Zakres usług adwokackich

KANCELARIA

Zakres usług

STĘPNIEWSCY

Prawo cywilne Radom

W ramach świadczonych usług w zakresie prawa cywilnego oferujemy m.in.:

 • reprezentowanie naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego, zobowiązań i spadkowego oraz windykacji należności,
 • oferujemy także pomoc dłużnikom w postępowaniach egzekucyjnych,
 • przygotowywanie opinii prawych w oparciu o aktualny stan prawny i orzecznictwo sądów,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa konsumenckiego,
 • sporządzanie pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych,
 • antywindykacja — kompleksowa pomoc w oddłużeniu, ochrona klientów przed windykacją i komornikiem, reprezentacja klientów przed sądami,
 • umowy deweloperskie — analiza umów i pomoc przed zakupem mieszkania,
 • odszkodowania — wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, bezumowne korzystanie z nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • mediacje — reprezentowanie klientów w postępowaniu mediacyjnym.

KANCELARIA

Zakres usług

STĘPNIEWSCY

Prawo Spadkowe

Prowadzimy wiele spraw sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego, takich jak:

 • stwierdzenie nabycia spadku (w tym także uznanie testamentu za nieważny),
 • dział spadku (w tym także ze zniesieniem współwłasności),
 • sprawy o zachowek,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia i wydziedziczenie

KANCELARIA

Zakres usług

STĘPNIEWSCY

Prawo rodzinne Radom

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa,
 • przysposobienie (adopcję).

KANCELARIA

Zakres usług

STĘPNIEWSCY

Prawo karne Radom

Usługi świadczone przez Kancelarie w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego, wykonawczego i prawa wykroczeń obejmują między innymi:

 • obronę podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obronę oskarżonych na etapie postępowania sądowego (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
 • obronę obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary),
 • reprezentowanie pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia,
 • System Dozoru Elektronicznego (SDE) - kompleksowa pomoc prawna.

KANCELARIA

Zakres usług

STĘPNIEWSCY

Prawo administracyjne Radom

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa administracyjnego oferujemy m.in.:

 • reprezentowanie Klientów przed wszystkimi organami administracji na każdym etapie postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie wszelkich pism w postępowaniach administracyjnych i sądowo, takich jak odwołania, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne,
 • prowadzenie spraw przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

KANCELARIA

Zakres usług

STĘPNIEWSCY

Prawo gospodarcze Radom

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców (zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych), która obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjacjach handlowych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz organami administracji publicznej,
 • windykacja należności w postępowaniu przedsądowym (polubownym), sądowym oraz egzekucyjnym (odzyskiwanie i windykacja należności wynikających m.in. z: niezapłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległości czynszowych, niespłaconych pożyczek, kar umownych).

KANCELARIA

Zakres usług

STĘPNIEWSCY

Prawo nieruchomościowe Radom

Kancelarie reprezentują naszych Klientów we wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości, takich jak:

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • uwłaszczenie,
 • podział i zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie,
 • zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości za wynagrodzeniem w trybie art. 231 k.c.,
 • ochrona posiadania,
 • wydanie nieruchomości,
 • roszczenia o zwrot nakładów,
 • służebność drogi koniecznej (ustanowienie oraz zasiedzenie),
 • służebność przesyłu (ustanowienie, zasiedzenie, odszkodowania za bezumowne korzystanie)
 • eksmisja,
 • zarządzanie nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • rozgraniczenie nieruchomości — pomoc przy sądowym ustaleniu granic nieruchomości.

ADWOKAT GODNY POLECENIA

Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie swojej sprawy lub jest ona nietypowa

zadzwoń, z pewnością pomożemy

Kompleksowa
obsługa prawna

Firmy oraz
osoby prywatne

Krótkie terminy
realizacji

Porady prawne
online

Proste zasady
rozliczeń

KANCELARIA STĘPNIEWSCY

Zaufało nam ponad 2000 firm oraz osób prywatnych

UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH TELEFONICZNIE

KANCELARIA STĘPNIEWSCY

zadzwoń i dowiedz się szczegółów

tel. 604 890 236

TWÓJ ADWOKAT

KANCELARIA STĘPNIEWSCY

Kompleksowe Usługi

Prawnicze

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami, organami ściągania i organami administracji publicznej. Kancelarie oferują także usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych oraz umów.

94

%

Wygranych spraw

Kancelaria Adwokacka RADOM

adw. Aleksandra Danisz-Stępniewska

adw. Paweł Stępniewski

www.adwokat-radom.net.pl